Årsmöte 2024

IF Troja-Ljungby kallar föreningens medlemmar till årsmöte måndagen den 17 juni kl. 18.00 i Restaurangen, Ljungby Arena.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.
– Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte.
– Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
– Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

För att delta på mötet krävs att man anmäler sig i kontaktformuläret här nedan senast den 14 juni. Endast medlemmar är berättigade att delta.

Följande handlingar finns tillgängligt via nedan länkar samt på IF Troja-Ljungbys kansli från och med den 27 maj 2024.

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga via nedan länkar samt på IF Troja-Ljungby:s kansli från och med den 10 juni 2024:

Varmt Välkomna!