Information från Årsmötet 2024

Måndagen den 17 juni genomfördes föreningens årsmöte inför drygt 30 medlemmar i Ljungby Arena.

Årsmötet 2024 hölls i Ljungby Arenas Restaurang och kvällen började med att Styrelseordförande Arto Lassila hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet.

Till mötesordförande för årsmötet valdes Mikael Furunäs, och han höll i de sedvanliga årsmötesförhandlingarna.

Bland annat gick Karl Johansson igenom resultat och balansräkning för det gångna året. Christopher Moberg och Arto Lassila föredrog sedan verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår, verksamhetsplanen godkändes och budget fastställdes.

Följande medlemsavgifter fastställdes med oförändrade belopp, 100:- för ungdom, 300:- för vuxen och 500:- för familj.

Valberedningens förslag till styrelse röstades igenom.

  • Till ordförande valdes Arto Lassila (omval).
  • Till ledamot i styrelsen, omval för en tid av ett år, valdes Jan Salomonsson.
  • Till ledamöter för två år varav ett år kvarstår, valdes Jim Åhman och Catarina Karlsson.
  • Till ledamöter i styrelsen, nyval för en tid av två år, valdes Pehr Wass och Mikael Rietz.
  • Till ledamöter i styrelsen, nyval för en tid av ett år, valdes Christian Andersson.
  • Till revisor för en tid av ett år valdes Lars Göransson, samt till revisorssuppleant Else-Marie Lindstöm för en tid av ett år.
  • Till valberedningen valdes Andreas Nord (Ordförande), Dan Johansson och Gert Jösok.

Vi tackar därmed av Karl Johansson, Anna Arvsell och Håkan Larsson för deras insatser i föreningens styrelse.

IF Troja-Ljungby vill slutligen rikta ett Stort Tack till alla medlemmar och tillsammans ser vi framemot ett nytt verksamhetsår!

Missa inte att bli medlem i IF Troja-Ljungby under säsongen 24/25. Läs mer och teckna ditt medlemskap här!