LIU - Ishockeygymnasium

LIU, Lokal idrottsutbildning, vänder sig till dig som spelar ishockey i en förening och som vill ha möjlighet att kombinera din idrott med gymnasiestudier. Både tjejer och killar är välkomna att söka LIU – ishockey.

LIU-kurserna är fördelade enligt följande:

Årskurs 1 Idrott och hälsa 1 – specialisering   100 p
Årskurs 2 Idrott och hälsa 2 – specialisering   100 p
Årskurs 3 Träningslära 1   100 p

Totalt läser du 300 poäng inom ramen för den lokala idrottsutbildningen. Detta innebär att du läser totalt 2600 poäng på dina tre gymnasieår. 200 poäng är individuellt val och 100 poäng läser du som utökad kurs. Går du på LIU – ishockey är det viktigt att komma ihåg att du väljer idrottskurser som individuellt val och detta kan eventuellt begränsa ditt urval till vidare studier. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du har funderingar kring detta.

Vilka program kan du välja?

Du kan kombinera LIU – ishockey med vissa utvalda program som finns på skolan.  Läs mer om vilka program du kan välja på följande länk Sunnerbogymnasiet – Idrottsutbildning.

Du kan inte läsa både LIU – ishockey och musikprofil.

Ansökan:

Ansökan sker i två delar.

  1. Via skolan i samband med ditt programval i februari.
  • När du som Ljungbyelev ansöker ska du kryssa i rutan för LIU i valwebben kopplat till det program du tänker välja.
  • Om du söker från annan kommun, får du skriva lokal idrottsutbildning i rutan för övrig information på din ansökan. Söker du från annan kommun placeras du som andrahandssökande vilket innebär att du inte är garanterad plats på LIU. Ta gärna kontakt med din SYV angående detta.
  • Du hittar mer information om ansökan till Sunnerbogymnasiet samt länken till ansökan på Ansökan till gymnasiet.
  1. Via mail till johan.lindh@troja-ljungby.com.
  • Uppge namn, personnummer, postion och nuvarande klubb.
  • Vi vill även att du ansöker till LIU genom att kontakta LIU-ansvarig Johan Lindh via mail till johan.lindh@troja-ljungby.com. Detta för att vi ska få en bild av vilka som ansöker.

Sista ansökningsdatum:

  • Till föreningen – 20 december.
  • Till skolan – 15 februari.

Frågor:

Har du frågor som rör strukturplaner, din individuella studieplan eller andra skolspecifika frågor kontaktar du någon av skolans Studie- och yrkesvägledare eller Gymnasiechefen.

Kontaktuppgifter till Sunnerbogymnasiets Studie- och yrkesvägledare och Gymnasiechefen finns på följande länk Kontaktuppgifter Sunnerbogymnasiet.

Vid övriga frågor angående LIU-verksamheten kontakta LIU-ansvarig Johan Lindh johan.lindh@troja-ljungby.com.

Samarbetspartner:

Sunnerbogymnasiet samarbetar med IF Troja-Ljungby och förutom LIU finns även NIU för killar.