Ordföranden

Från 1948 fram till 2005 följde årsmötetsperioderna ishockeysäsongerna, men från och med 2005 väljer Troja sina styrelser efter kalenderår. Från 2009 är det tillbaka till årsmötesperioderna.

1948/49  Helle Olovsson
 1949/50  Arne Morinder
 1950/51  Arne Morinder
 1951/52  Arne ”jäger” Johansson
 1952/53  Arne ”jäger” Johansson
 1953/54  Arne ”jäger” Johansson
 1954/55  Arne ”jäger” Johansson
 1955/56  Arne ”jäger” Johansson
 1956/57  Arne ”jäger” Johansson
 1957/58  Arne ”jäger” Johansson
 1958/59  Arne ”jäger” Johansson
 1959/60  Arne ”jäger” Johansson
 1960/61  Arne ”jäger” Johansson
 1961/62  Arne ”jäger” Johansson
 1962/63  Arne ”jäger” Johansson
 1963/64  Arne ”jäger” Johansson
 1964/65  Arne ”jäger” Johansson
 1965/66  Arne ”jäger” Johansson
 1966/67  Arne ”jäger” Johansson
 1967/68  Arne ”jäger” Johansson
 1968/69  Lennart Ringqvist
 1969/70  Lennars Ringqvist
 1970/71  Morgan Kyrklund
 1971/72  Bengt Borndalen
 1972/73  Bengt Borndalen
 1973/74  Bengt Borndalen
 1974/75  Bengt Borndalen
 1975/76  Bengt Borndalen
 1976/77  Lars Fritzell
 1977/78  Lars Fritzell
 1978/79  Lars Fritzell
 1979/80  Lars Fritzell
 1980/81  Lars Fritzell
 1981/82  Bengt Borndalen
 1982/83  Bengt Borndalen
 1983/84  Bengt Borndalen
 1984/85  Bengt Borndalen
 1985/86  Bengt Borndalen
 1986/87  Lars Wanderoy
 1987/88  Lars Wanderoy
 1988/89  Bengt Borndalen
 1989/90  Bengt Borndalen
 1990/91  Bengt Borndalen
 1991/92  P-O Dannerstig
 1992/93  P-O Dannerstig
 1993/94  P-O Dannerstig
 1994/95  Jan-Ove Fredriksson
 1995/96  Jan-Ove Fredriksson
 1996/97  Jan-Ove Fredriksson
 1997/98  Jan-Ove Fredriksson
 1998/99  Lars Brännlund
 1999/00  Lars Brännlund
 2000/01  Lars Brännlund
 2001/02  Kjell-Åke Jönsson
 2002/03  Stefan Hörberg
 2003/04  Stefan Hörberg
 2004/05  Kjell-Åke Jönsson
 2005  Kjell-Åke Jönsson
 2006  Jan-Ove Fredriksson
 2007  Jan-Ove Fredriksson
 2008  Jan-Ove Fredriksson
 2009/10  Roger Andersson
 2010/11  Roger Andersson
 2011/12  Roger Andersson
 2012/13  Roger Andersson
 2013/14  Roger Andersson
 2014/15  Roger Andersson